DARUJ WOMANUP SVOJE 2 %

DARUJ WOMANUP SVOJE 2%

Prepájame ženy, ktoré baví biznis a sebarozvoj. Vzdelávame s tými najlepšími lokálnymi a globálnymi expertmi. Inovujeme tvoje podnikanie, značku a osobné financie cez personalizované programy.

Prepájame ženy, ktoré baví biznis a sebarozvoj. Vzdelávame s tými najlepšími lokálnymi a globálnymi expertmi. Inovujeme tvoje podnikanie, značku a osobné financie cez personalizované programy.

AKO DAROVAŤ 2% Z DANE (3% Z DANE) ?

Som zamestnanec a ročné zúčtovanie dane mi robí zamestnávateľ:

1. Do 15.02.2024 požiadaj svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby ti vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto potvrdenia si vieš zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2 % z tvojej zaplatenej dane – je suma, ktorú môžeš v prospech WomanUp poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3 % z tvojej zaplatenej dane, ak si v roku 2023 odpracovala dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získaš o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré siv roku 2023 dobrovoľnícky pracovala.

3. Stiahni si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

4. Do Vyhlásenia napíš:
a) tvoje údaje
b) sumu 2 % (resp. 3 %), ktorú si vyrátala z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z potvrdenia)

Budeme radi, ak navyše zaškrtneš v tlačive súhlas so zaslaním tvojich údajov, aby sme vedeli, kto nás podporil :))

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doruč do 30.04.2024 na daňový úrad.

Ak si poukázala 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a potvrdeniu o zaplatení dane je aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Som fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sám/sama

1. Podľa typu príjmov, ktoré si v roku 2023 mala, vyplň Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B.
V rámci neho vypočítaš aj:

a) 2 % z tvojej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžeš v prospech WomanUp poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3 % z tvojej zaplatenej dane, ak si v roku 2023 odpracovala dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získaš o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré si v roku 2023 dobrovoľnícky pracovala.

2. Do príslušných kolónok tvojho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplň naše údaje:

IČO/SID: 53832817 (kolónku SID za lomítkom nechaj prázdnu)
Právna forma: združenie
Obchodné meno: WomanUp
Sídlo (ulica): Školská 
Súpisné číslo: 1579/70
PSČ: 90042
Obec: Dunajská Lužná

Podpíš políčko pri týchto údajoch.

Budeme radi, ak navyše zaškrtneš v tlačive súhlas so zaslaním tvojich údajov, aby sme vedeli, kto nás podporil :))

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doruč do 31.03.2024 na daňový úrad.

Ak si poukázala 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a potvrdeniu o zaplatení dane je aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Som právnická osoba:

1. Vyplň daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítaš aj:

a) 1 % z tvojej zaplatenej dane, ak tvoja právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Woman Up). V tom prípade vyznačíš v daňovom priznaní, že poukazuješ iba 1 % z dane

b) 2 % z tvojej zaplatenej dane, ak tvoja právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Woman Up). V tom prípade označíš v daňovom priznaní, že poukazuješ 2 % z dane.

2. Do príslušných kolónok tvojho daňového priznania o venovaní 1 % / 2 % z dane

vyplň naše údaje:
IČO/SID: 53832817 (kolónku SID za lomítkom nechaj prázdnu)
Právna forma: združenie
Obchodné meno: WomanUp
Sídlo (ulica): Školská 
Súpisné číslo: 1579/70
PSČ: 90042
Obec: Dunajská Lužná

Budeme radi, ak navyše zaškrtneš v tlačive súhlas so zaslaním tvojich údajov, aby sme vedeli, kto nás podporil :))

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doruč do 31.03.2024 elektronicky na daňový úrad. K tomuto dátumu musíš tiež zaplatiť dane z príjmov.

Okrem daňového priznania už NEPODÁVAŠ na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

Tvôj košík
Shop cart Tvoj košík je prázdny